Sırtın sol tarafında ağrı neden olur? Nasıl geçer?

1
60541
Sırtın sol tarafında ağrı neden olur? Nasıl geçer? Sırt ağrısına iyi gelen hareketler

Sırtın sol tarafında ağrı hepimizin zaman zaman yaşadığı bir problemdir. Sırtın sol tarafında ağrı çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin kas veya bağ gerginliği, trokal omurgada bel fıtığı veya omurga ya da kaburga yaralanmaları sırtın sol tarafında ağrı hissedilmesine yol açabilir. Bu durumda yanma yapan, keskin, huzursuz edici ağrı türleri ortaya çıkabilir. Bu yazımızda sırtın sol tarafında ağrı yapan nedenlere detaylı olarak bakacağız ve bu ağrıya iyi gelen doğal çözümlerden söz edeceğiz.

Bazı durumlarda sırtın sol tarafında ağrı kaburgaya doğru yayılıyorsa bu kaburga kemiğinin içindeki organlardan kaynaklanıyor olabilir. Sol kaburga kemiğinin koruması altındaki organlar kalp, sol böbrek, sol akciğer ve dalaktır. Sırtın sol üst tarafında, göğüs hizasında hissedilen ağrı kalp ile ilgili olabileceğinden bu ağrı kesinlikle görmezden gelinmemelidir. Kalp sorunlarından kaynaklanan ağrılar göğüste bir sıkıştırma hissi ile başlayıp sol kol ve sırta doğru yayılır.

Sol veya sağ kaburga kemiklerinden gelen ağrıyı azaltmanın birçok yolu bulunmaktadır. Örneğin hareket ettiğinizde ya da esnediğinizde ağrı yapan kas veya eklem sertleşmesi için sıcak kompres kullanabilirsiniz. Ayrıca sırtın orta ve alt tarafını güçlendiren hafif egzersizler de üst gövdeye ekstra destek sağlar ve sırt ağrısını azaltır.

Torasik Sırt Anatomisi ve Sırtın Sol Tarafında Ağrı

Omurilik üç bölgeye ayrılır:

 • Boyundaki servikal omur
 • Sırtın üst ve orta kısmındaki torasik omur
 • Bel bölgesindeki lumbar alan.

Torasik sırt anatomisini bilmek sırtın sol tarafında ağrı yapan sebebi anlamanıza yardımcı olacaktır.

PLoS One Dergisinde yayınlanan bir rapora göre torasik omurga kaburga kemiğine bağlı 12 omurdan oluşmaktadır. Kaburgalar organları sarar ve göğüs kemiğine bağlanır. Kaburga kafesi torasik omura destek ve istikrar sağlar, vücudun üst kısmını hareket ettirmeye yardımcı olur.

göğüs kaslarıKaburgaların arasında göğüs kasları adı verilen kaslar bulunur. Bu kaslar kaburgaların arasında bulunmaktadır ve göğsü sarmaktadır. Ayrıca bu kaslar vücudun üst tarafına ve kaburga kemiğine kuvvet sağlar. Ancak bu kaslarda bir inflamasyon ya da yaralanma olduğu halde sırtın sol tarafına ağrı hissedilebilir.

Torasik sırt ve omurga anatomisinin bir diğer özelliği de omurları desteklemeye yardımcı olan küçük disklerdir. Bu jel benzeri yapılar hem omurları bir arada tutar hem de şok emici olarak görev yapar. Disk yırtılırsa veya omurdaki bir sinire baskı yaparsa göğsü saracak bir şekilde sırtın sol tarafında ağrı hissedebilirsiniz.

Kaburgalardaki ve omurgadaki sinir ağrısı vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. Bu nedenle sol veya sağ tarafta kaburgada gerçekleşen herhangi bir hasar vücudun başka bir yerinde ağrı ortaya çıkarabilir. Göğüs kası ağrısı ya da bel fıtığı omuz ağrısına, bacak ağrısına ve hatta karın ağrısına yol açabilir.

Sırtın Sol Tarafında Ağrı Belirtileri

Sırtın sol tarafında ağrı hissediyorsanız aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkması muhtemeldir:

 • Elektrik şokuna benzeyen sırt ağrıları
 • Göğsü saran keskin, bıçak saplanıyormuş gibi hissedilen ağrı,
 • Kaburga kafesinde yanma hissi,
 • Sırtın orta tarafında ağrı,
 • Sırtın orta tarafından omurganın üst kısmına ya da lumbar bel bölgesine yayılan ağrı.

Sırtta kaburga ağrısı neden olur?

Sırtın sol tarafında aşağıda, ortada ya da üst kısımda hissedilen ağrı genel nüfus içerisinde yaygın bir ağrı türüdür ve hem erkeklerde hem de kadınlarda görülmektedir. Annals of Rheumatic Diseases dergisinde yayınlanan bir rapora göre sırt ağrısı insanlarda en yaygın görülen ağrı türlerinden biridir.

Journal of Manual & Manipulative Therapy dergisinde yayınlanan bir rapora göre kaburga ağrısı nedenleri şunlar olabilir:

Kas Çekilmesi, Gerilmesi veya Yırtılması

Ağır nesneler kaldırmak, aşırı derecede ileri ya da geri uzanmak ya da normal vücut hareket aralığını zorlamak göğüs ve sırt kaslarına zarar verebilir.

Bel Fıtığı

Omurgada gerçekleşen bir hasar bir diskin yırtılmasına ve sinire baskı yapmasına neden olabilir. bu durum kaburga çevresine ağrı saplanmasına, yama hissine veya sırtın alt tarafında ağrıya neden olabilir.

Dejeneratif Hastalıklar

Kireçlenme veya eklem yıpranması kaburgarın arka kısmında ağrı yapabilir.

Kaburga Yaralanması

Vücudun üst tarafında kaburgayı, omurgayı, kasları ya da bağları etkileyen herhangi bir travma durumunda orta veya şiddetli düzeyde sırt ağrısı ortaya çıkabilir. Bu travmanın bir iç organı etkilemesi durumunda kaburganın iç kısmında şiddetli ağrılar görülebilir.

Fazla Kilolu Olmak

Fazla kilolar sırtın alt ve orta kısmındaki kaslara ve bağlara ekstra baskı yapılması anlamına gelir. Fazla kilolu kişiler bel fıtığı riskini de taşımaktadır.

Sırtın sol tarafında ağrı neden olur?

Şimdi gelin sırtın sol tarafında ağrı nedenlerine detaylı olarak bakalım.

Kaburga Kafesindeki Kasların Yaralanması

Sırtın sol tarafında ağrı yapan en yaygın sebeplerden biri kaburga kafesindeki veya sırttaki göğüs kaslarında yaralanma olmasıdır. Kaburga kas yaralanmaları sol kaburgayı etkileyen travmalardan, üst gövdenin ani hareket ettirilmesinden veya nesnelerin yanlış bir şekilde kaldırılmasından kaynaklanabilir.

Physician and Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir rapora göre kaburga kırılmaları ve gerilmeleri kaburgalarda kas ağrısına neden olabilmektedir. Kaburga yaralanmaları kaburgaya darbe alınmasından ya da kaburga kaslarının zorlanmasından kaynaklanabilir. Kaburga ve sırt ağrısının şiddeti yaralanmanın büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

Sırtın sol tarafında ağrı hissine neden olan kaburga kası yaralanmalarının belirtileri şunlardır:

 • Nefes alınca ağrının artması,
 • Kaburga kaslarına kramp girmesi,
 • Üst gövdeyi hareket ettirmede zorluk çekme
 • Kaburganın belirli bölgelerine dokununca hassasiyet hissedilmesi.

Bu yazımızın sonunda kaburga kemiği ve sırt ağrısına iyi gelen bazı doğal yöntemlerden söz edeceğiz.

Kaburga Sinir Hasarı (İnterkostal nevralji)

Kaburga sinir hasarı kaburgada bulunan sinirlerin hasar görmesi nedeniyle kaburgalarda ağrı oluşturabilir. Yaralanmalar, inflamasyon, göğüs kaslarının incinmesi ya da zona bu ağrılara neden olabilir.

Journal of Neurology & Translational Neuroscience dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kaburgalarda sinir hasarı sırtın orta tarafında ağrı olarak başlar ve sırtın sol veya sağ tarafına sirayet edebilir. Sinir hasarının nerede oluştuğuna bağlı olarak omuz ağrısı, göğüs ağrısı ve kalçanın üst tarafında ağrı ortaya çıkabilir.

Trosik omurga ve kaburgada sinir hasarı belirtileri şunlardır:

 • Sol kaburga veya sağ kaburgada keskin, bıçak saplanıyormuş gibi ağrı,
 • Çok fazla rahatsızlık veren yanma hissi,
 • Sırtta, omuzlarda veya kolda kas tutulmaları,
 • Kaburga kemiklerine dokununca hassasiyet hissedilmesi,
 • Sırtın orta tarafında his kaybı gerçekleşmesi

Torasik Omurda Disk Fıtığı

Torasik omurgadaki disklerden birinin yaralanma ya da yıpranma nedeniyle hasar görmesi sırtın sol tarafında ağrı hissine neden olabilir. Omurga fıtığı ağrısı genellikle vücudun diğer bölgelerine ağrıyı gönderen sinir köklerine baskı yapılmasının sonucudur.

disk bel fıtığı

Torasik disk yırtılmasında sırt ağrısı yaygın bir durumdur. Bu ağrı göğüs, omuz veya bacaklara sirayet edebilir. Disk zedelenmesi torasik omurganın alt tarafında gerçekleşirse bacaklardan birinde veya her ikisinde uyuşma veya karıncalanma ortaya çıkabilir.

Yapılan bir araştırmaya göre torasik disk yırtılmaları karın ağrısına da neden olabilmektedir. Bu ağrı çoğunlukla sindirim sorunları ya da diğer gastrointestinal problemler ile karıştırılmaktadır.

Sırtta disk fıtığı belirtileri şunlardır:

 • Sırtın sol tarafında ağrı,
 • Kas zayıflığı,
 • Sinir boyunca karıncalanma,
 • Kronik sırt ağrısı,
 • Oturulan yerden kalkarken ya da uzun süre ayakta kalındığında sırtın alt tarafında ağrı.

Duruş Bozukluğu

Duruş bozukluğu sırt ağrısı yapabilir. Bu ağrı sırtın sol tarafında ağrı şeklinde hissedilebilir. Otururken ya da ayakta dururken yanlış bir duruş benimsemek sırtın orta tarafındaki bağlara ve kaslara ekstra zorlama yapar.

Orthopedia, Traumatologia, Rehabilitacja dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre duruş bozuklukları bel bölgesinde ve sırtın torasik omur bölümündeki eklemleri, bağları ve kasları etkileyebilir. Tekrarlayan kas zorlamaları, yanlış bir pozisyonda oturmak veya ayakta dururken doğru bir şekilde durmamak sinir köklerine baskı yapmakta ve kronik sırt ağrısına neden olmaktadır. Ayrıca duruş bozukluğu hamilelikte sırt ağrısı da yapmaktadır.

Duruşu düzeltmek sırt ağrısı ve kaburga ağrısının kronik bir problem haline gelmesini engellemeye yardımcı olur. Doğru bir duruşa sahip olmak siyatik belirtilerini de azaltmaya yardımcı olacaktır.

Fibromiyalji

fibromiyalji ağrısıSırtın sol tarafında ağrı yapabilen bir diğer hastalık da fibromiyaljidir. Fibromiyalji tüm vücutta ağrı yapabilen kronik bir hastalıktır.

Fibromiyalji genellikle sırtın orta ve bel bölgesinde ağrı yapmaktadır. Hastalığa bağlı olarak bu ağrı vücudun tek bir tarafında hissedilebilir. Ancak fibromiyalji vücudun herhangi bir eklem veya kasında da ağrı yapabilir.

Fibromiyalji belirtileri arasında şunları gösterebiliriz:

 • Sırt, boyun ve vücudun diğer bölgelerinde derin, şiddetli, keskin ağrılar,
 • Kas tutulmaları ve kas sertleşmesi
 • Aşırı yorgunluk,
 • Uyku düzensizlikleri
 • Konsantrasyon zorluğu
 • Sık baş ağrıları

Osteoartirit

Torasik omurda görülen tüm artirit türleri omurdaki tahriş nedeniyle sürekli inflamasyona neden olur.

kireçlenme osteoartrit

Osteoartrit ve romatoid artrit hastalıkları trosik sırt ağrısı ve disfonksiyonuna neden olabilir. Bunun nedenlerinden biri de omurganın orta bölgesinin dejeneratif ve inflamatuvar hastalıklara karşı özellikle yatkın olmasıdır. Bu hastalık günlük hayatı sürdürmeyi zorlaştırabilir ve vücudun üst kısmı hareket ettirildiğinde zorluk çekilebilir.

Kostokondrit

Kostokondrit göğüs kemiği ile kaburga kemiği arasındaki eklemlerin iltihaplanmasıdır. Kostokondrit genellikle göğüs ağrısına neden olsa da bu ağrı sırt bölgesinde, sırtın sol tarafında ağrı şeklinde de hissedilebilir.

Kostokondrit nedeniyle oluşan keskin göğüs ağrıları sırta yayılabilir. Bu durumda genellikle 4., 5. Ve 6. Kaburga kemikleri etkilenmektedir. Öksürme ve derin nefes alma halinde ağrı şiddetlenir.

Kostokondrit belirtileri arasında şunlar da yer alır:

 • Göğüs kemiğine bastırınca ağrı,
 • Ağrının göğüsten karına yayılması,
 • Öksürme, hapşırma veya derin nefes alma halinde ağrının şiddetlenmesi.

İç Organlardan Kaynaklı Olarak Sırtın Sol Tarafında Ağrı Nedenleri

Bazı durumlarda sırtın sol tarafında ağrı iç organlardan kaynaklanabilir. Kalp, sol akciğer, sol böbrek, dalak ve pankreasın bir bölümü sırtın sol tarafında bulunmaktadır.

Kalp Kaynaklı Ağrılar

kalp hastalığı ağrısı kriziGöğüste büyük bir baskı hissi veren ağrılar yaklaşan bir kalp krizi ya da anjin belirtisi olabilir. Kalp kaynaklı ağrılar ile birlikte genellikle mide bulantısı, aşırı yorgunluk, üst gövdede baskı hissi ortaya çıkar. Kalp krizi veya stabil olmayan anjin ölümcül durumlardır. Bu nedenle bu tür belirtiler ortaya çıktığında derhal ambulans çağırılmalıdır.

Sol Böbrek Kaynaklı Ağrılar

Sol böbrek sırtın sol tarafında kaburga kemiğinin arkasında bulunur. Böbrek taşları ya da böbrek hastalığı sırtın sol tarafında ağrı yapabilir. Uzmanlara göre böbrek taşları sırtın orta tarafından kasıklara kadar uzanan bir ağrıya neden olmaktadır.

Dalak Büyümesi

dalak büyümesiDalak, karnın üst sol üst tarafında bulunmaktadır. Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, romatoid artirit, sol kaburga kemiğinde travma ya da kanser gibi koşullar dalak büyümesine yol açabilir. Dalak büyümesi sırtın sol tarafında ağrı yapabilir ve bu ağrı sol omuza sirayet edebilir.

Sol Akciğer İle İlgili Problemler

Sol akciğeri etkileyen enfeksiyon veya iltihaplanmalar sırtın sol tarafında ağrı yapabilir. Zatürre, akciğer zarı iltihabı ya da akciğer sönmesi sırtta keskin, yoğun hissedilen ağrılara yol açabilir.

Sırtın Sol Tarafındaki Ağrı İçin Evde Doğal Çözüm Yolları

Yazımızın bu bölümünde kaburga ağrısı ve torasik sırt ağrısı için evde uygulayabileceğiniz doğal çözüm yollarından bahsedeceğiz.

Sıcak veya Soğuk Kompres

Ağrıyan kaburga kemiklerine sıcak veya soğuk kompres uygulamak iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Sıcak veya soğuk kompres kas zorlamalarını tedavi etme ve sinir ağrısını azaltma konusunda da etkilidir.

Sıcak kompres aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

 • Kaburga ağrısı için soğuk kompres: İlk yaralanmadan itibaren 48 saat içinde şişliği azaltmak ve kan toplaması ve çürümeyi engellemek için soğuk kompres kullanılabilir.
 • Sırtta kas ağrısı için sıcak kompres: İlk şişlik indikten sonra sırt ağrısını azaltmak için sıcak kompres kullanabilirsiniz. Isı kan dolaşımını arttırır ve iyileşmeyi hızlandırır.

çorap ve pirinç ile sıcak kompres hazırlamaSırtın sol tarafında kaburga ağrısı için kompres nasıl hazırlanır?

Sıcak veya soğuk kompres hazırlamak için temiz bir çorap ve pirinç kullanabilirsiniz.

 1. Bir çorabın içine dörtte üçü kadar pirinç doldurun ve üstüne düğüm atın.
 2. Soğuk kompres için pirinç dolu çorabı birkaç saat boyunca dondurucuya koyun.
 3. Sıcak kompres için pirinç dolu çorabı 1-2 dakika boyunca mikrodalga fırında bekletin.

Yaralanmadan sonraki ilk 2 gün içerisinde sırtın sol tarafında ağrı yapan kaburga kemiklerinin üzerine her seferinde 15-20 dakika soğuk kompres uygulayın. Sonrasında çorabı tekrar buzluğa koyun. Ağrının azalması ve şişliğin inmesi için birkaç saat sonra tekrar uygulayabilirsiniz.

2 gün sonra sırtın sol tarafında ağrı yapan kaburga kemikleri üzerine sıcak kompres uygulayın. Sıcak kompresi ağrılı bölgede yaklaşık 20 dakika bekletin. İyileşme sürecini hızlandırmak ve sırtın sol tarafında ağrı hissinin azalması için bu işlemi günde 3 4 kere tekrarlayabilirsiniz.

Orta ve Üst Sırt Ağrısı ve Sırtın Sol Tarafında Ağrıya İyi Gelen Egzersizler

Sırtın orta tarafını çalıştıran egzersizler omurga ve kaburgayı destekleyen kas ve bağların gücünü arttırarak sırt ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli kuvvet egzersizleri kaburga ve sırt ağrısına neden olan yaralanmaları da engellemeye yardımcı olur.

Sırt Ağrısına İyi Gelen Egzersizler

Fizyoterapistlere göre hafif sırt esneme hareketleri kas gerginliğini azaltmaya ve sırtı güçlendirmeye yardımcı olur.

Sırttaki Gerginliği Azaltan Öne Kapanma Egzersizi

 1. Ellerinizi ve dizlerinizi yere koyarak başlayın. Topuklarınızın kalçanıza değdiğinden emin olun.
 2. Derin nefes alın, avuçlarınızı yere değdirin.
 3. Yavaşça ellerinizi ileri uzatın ve bunu yaparken nefes verin.
 4. Mümkün olduğunca sırtınızı uzatmaya çalışın.
 5. Alnınızı yere değdirin. Bu sırada topuklarınız hala kalçalarınıza değecektir.
 6. Sırtınızdaki gerginliği azaltmak ve sırt ağrısını azaltmak için bu şekilde 30 saniye bekleyin.
 7. Sırt ve omurgayı kuvvetlendirmek ve sırtın orta tarafındaki esnekliği arttırmak için bu hareketi günde 2-3 kere tekrarlayabilirsiniz.

Kapı Çerçevesi Egzersizi

Bu hareket sırtın orta ve üst kısmının esnekliğini arttırır ve torasik sırt ağrısı ile sırtın sol tarafında ağrı hissini azaltmaya yardımcı olur.

 1. Dik durun ve bir kapı çerçevesinin hizasında durduğunuzu hayal edin.
 2. Avuçlarınızı birbirine değdirerek ellerinizi önünüzde birleştirin.
 3. Ellerinizi uzatabildiğiniz kadar havaya uzatın.
 4. Ellerinizi birbirinden ayırın, avuç içlerinizi dışa doğru döndürün ve kapı çerçevesinin iki kenarına değdiriyormuş gibi tutun.
 5. Bu şekilde kollarınızı aşağı doğru indirin.
 6. Dirsekleriniz aşağı inince omuzlarınızı arkaya, birbirine doğru esnetin.
 7. Bu sırada omuzlarınızı çok fazla germemeye dikkat edin.
 8. Bu hareketi birkaç kere daha tekrarlayın.

kalp

Siz de sırtın sol tarafında ağrı konusundaki deneyimlerinizi aşağıdaki yorum alanından diğer okuyucularımızla paylaşabilirsiniz!


Paylaş

1 Yorum

 1. makaleniz çok açıklayıcı ve çok ayrıntılı yazılmış. aradığın ve aklına takılan ne varsa bulunabiliyor. Makalenizi sonuna kadar okudum ve çok beğendim. tebrik ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen Yorum Politikamızı okuyun.

Please enter your name here